Spoločnosť GBR Banská Bystrica, s. r. o. pri svojom rozvoji preferuje od začiatku svojho pôsobenia komplexný servis pre zákazníka a poskytuje:

 • komínové systémy
 • komíny
 • oceľové konštrukcie
 • kompletný návrh odťahu spalín a komínových systémov
 • technické poradenstvo v oblasti komínových systémov
 • servis, montáž a demontáž komínových systémov
 • stavebnú činnosť

     Naša spoločnosť sa v tomto období rozhodla orientovať na výrobu a montáž na Slovensku novátorskej komínovej techniky, ktorej základňou je využitie tenkostenných vysokolegovaných plechov a antikorových valcovaných profilov. Kvalita a dlhá životnosť vstupných materiálov (vysokolegovaná oceľ) priamo predurčujú vysokú úroveň našej produkcie (komínová technika) a jej dlhodobé využitie.

     Spoločnosť vznikla koncom roka 1993, v období keď doznieval pôvodný systém stavebnej výroby a nastávalo obdobie tvrdej konkurencie chrakterizovné novými, dnes už bežnými úlohami pre dodávateľov stavebných prác, výrobkov a technologických celkov akými sú:

 • komplexnosť dodávky a služieb
 • kvalita produkcie
 • cenová atraktívnosť
 • poskytované garancie a záruky