fotogaleria
Album: Demontáž samostatne stojaceho oceľového komína vrtuľníkom