kominove systemy

Komínový systém GBR N 18

     Jednovrstvový komínový systém „GBR N 18“ – je jednovrstvový, kompletný stavebnicový systém určený pre odvod spalín z klasických plynových, olejových a spotrebičov na pevné palivá, ktorých výstupná teplota je v rozmedzí 80 – 400 °C. Systém je určený pre sanáciu existujúcich a stavbu nových viacvrstvových prieduchov v režime podtlakového odťahu spalín. Jednotlivé prvky sú vyrábané z vysokolegovaných materiálov ako tzv. „ľahké“ a „ťažké“ (rozdiel je v hrúbke používaných materiálov „ľahké“ = hrúbka plechov 0,5 a 0,6 mm – „ťažké“ = hrúbka plechov 0,8; 1,0 mm a viac). Rozpätie priemerov vyrábaných vložiek je 80 – 800 mm (po dohode je možné vyrobiť aj vložky väčšieho priemeru ako 800 mm). Medzi najvýznamnejšie výhody patrí:

     - vysoká odolnosť voči vlhkosti a kyselinovzdornosť
     - odolnosť voči vnútornej a vonkajšej korózii
     - statická bezpečnosť
     - kvalitné materiály s dlhou životnosťou
     - možnosť zhotovenia „spoločných komínov“
     - nízka hmotnosť
     - rýchla a jednoduchá montáž
     - diely možno kobinovať s prvkami GBR NN 38
n18
n18-1 n18-2