kominove systemy

Komínový systém GBR NNP 38

     Komínový systém „GBR NNP 38“ – je viacvrstvový, kompletný, stavebnicový systém určený pre odvod spalín zo spotrebičov s pretlakovým systémom spaľovania plynných, tekutých a pevných palív. Systém môže byť vyhotovený ako tzv. „ľahký“ a „ťažký“ (odlišujúci sa od seba hrúbkou steny vnútorného potrubia). Diely sú konštrukčne upravené pre pracovný pretlak do 200 Pa a teplotný rozsah 35 - 400 °C. Systém je vyrábaný v rozmedzí priemerov 80 – 800 mm (je možné po dohode vyrobiť aj vyššie priemery). Medzi najvýznamnejšie výhody patrí:

     - vysoká odolnosť voči vlhkosti a kyselinám
     - podtlakový aj pretlakový režim prevádzky
     - statická bezpečnosť
     - kvalitné materiály s dlhou životnosťou
     - nízka hmotnosť konštrukcie komína
     - rýchla a jednoduchá montáž
     - variabilita tvaru spalinovej cesty
     - umiestnenie v exteriéri aj interiéri
     - minimálne nároky na priestor
     - kompatibilita dielov systému
     - bezpečný systém spojovania dielov
     - jednoduchý návrh
     - možnosť dodatočnej prestavby
     - demontáž aj po viacročnej prevádzke
nnp38