kominove systemy

Komínový systém GBR NP 18

     Jednovrstvový komínový systém „GBR NP 18“ – je jednovrstvový, kompletný stavebnicový systém určený pre odvod spalín s pracovnou plochou 40 - 400 °C (plynové a olejové kotle, horáky a spotrebiče na pevné palivá s ventilátorovou podporou odvodu spalín). Systém je určený pre sanáciu existujúcich a stavbu nových viacvrstvových komínových prieduchov komínov. Jednotlivé prvky sú vyrábané z vysokolegovaných materiálov ako tzv. „ľahké“ a „ťažké“ (podľa hrúbky použitého plechu). Rozpätie priemerov vyrábaných vložiek je 80 – 800 mm (po dohode je možné vyrobiť aj vložky väčšieho priemeru ako 800 mm). Medzi najvýznamnejšie výhody patrí:

     - odolnosť voči vlhkosti a kyselinovdzornosť
     - schopnosť znášať vnútorný pretlak do 200 Pa
     - odolnosť voči vnútornej a vonkajšej korózii
     - statická bezpečnosť a nízka hmotnosť
     - kvalitné materiály s dlhou životnosťou
     - rýchla a jednoduchá montáž
     - diely možno kobinovať s prvkami GBR NNP 38
np18
np18-1 np18-2