konstrukcie

     Medzi základné výrobky, ktoré naša spoločnosť poskytuje zákazníkom patrí aj výroba oceľových konštrukcií. Keďže výroba a montáž komínov úzko súvisí s výrobou oceľových konštrukcií (opora pre komínové systémy väčších rozmerov, prístupnosť všetkých dielov komínov atď.), postupne sme rozšírili našu výrobnú činnosť aj o výrobu a montáž spomínaných oceľových konštrukcií. Ponúkame:

  • oceľové stožiare pre komínové systémy
  • potrubné mosty pre dymovody
  • potrubné mosty pre oceľové potrubia
  • oceľové haly
  • priemyselné plošiny
ok1
ok2 ok3